user_mobilelogo
Image

"Nieuwjaarsreceptie" op de Molenhoek

Nieuwjaar.jpg

De nieuwjaarsreceptie op de Molenhoek is een jaarlijkse traditie die GRATIS wordt aangeboden aan alle inwoners van de molenhoek, oud-molenhoeknaren, en sponsors. deze gaat door op de eerste of tweede zondag van Januari. De nieuwjaarsreceptie wordt elk jaar opgeluisterd door De Koninklijke Fanfare Sint- Cecilia uit Deerlijk.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Image

Nieuwjaarstoespraak voorzitter

Beste genodigden, Mr de burgemeester en wijkburgemeester, schepenen, sponsors, molenhoeknaren, en bestuursleden.

Mag ik u allen in naam van het voltallige feestbestuur van harte verwelkomen op de Nieuwjaarsreceptie, die het feest comité jullie aanbied. Wij zijn steeds verheugd u hier zo talrijk aanwezig te zien. 

Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om iedereen met een traditioneel vreugdevolle en een vooral gezond 2018, toe te wensen.

Wat bracht 2017 ons, voor het eerste een burgervader op de molenhoek dit na de tubeleuze verkiezings uitslag, Bernard die het nipt haalde van onze burgemeester Angelique die hier nu wordt benoemd tot ere burgemeester van de molenhoek, Angelique proficiat met uw eretitel.  Zo hebben we er een trio van gekende molenhoeknaren voor de komende zes jaar, William als schepen, Angelique als ere burgemeester en uiteindelijk Bernard de burgervader van de molenhoek.

Graag zet ik nog volgende personages in de bloemen voor hun belangloze  inzet op onze wijk dit, namelijk Marc Devlaeminck die 55 jaar bestuurslid was waarvan 35 jaar secretaris en mede stichter van het huidige bestuur en Paul Vandenbroucke was 46 jaar bestuurslid die samen, met hun partner Rozeke en Brigitte zich hebben ingezet voor ons allen, bedankt voor alles dat je hebt helpen uitbouwen, jullie inzet was onbetaalbaar. Marc en Paul leerden mij kennen als de zesde voorzitter van hun carrière als bestuursleden, namelijk Gerard Bossuyt/Leo Derijcke/ Eugène Theys/Romain Courtens en Danny Vandenbulcke waren mijn voorlopers.  Dit was  een afsluiter van 2017.

Wat brengt 2018, een jaartal dat velen onder ons niet echt onder ogen houden maar 100 jaar terug was het anders, dit betekende het einde van de eerste wereldoorlog 1914-1918.

Op onze gemeente zijn er diverse herdenkingen waarbij we op de molenhoek de apotheose krijgen tijdens de kermis dit jaar, juist dag op dag is het 100 jaar geleden dat de gemeente werd bevrijdt en dit vond plaats op de onze molenhoek. 

“De grote oorlog” dit moet een pronkstuk worden, de feeststoet, staat volledig in het teken van de bevrijding waarbij het feestbestuur op jullie allen rekent om hier aan mee te werken, heel binnenkort word er een bijeenkomst gehouden met de straatverantwoordelijken met meer info hiervoor. Hier moeten we aan de buitenwereld laten zien wat we kunnen op onze wijk.

Maar ook andere activiteiten mogen we niet uit het oog verliezen en nu reeds maak ik reclame voor grote BBQ, de paardenkoers, de senioren namiddag op maandag van de kermis en het Sint feest. 

Ik wil nu reeds onze bestuursleden en vele medewerkers die dit vrijwilligerswerk uitvoeren door er telkens te staan voor u, en dit op al onze activiteiten te bedanken voor hun inzet. 

Laten we  hiermee afsluiten met een dank aan de fanfare St Cecilia die eveneens vele activiteiten siert voor “de grote oorlog” dit onder de leiding van de dirigent en samen verder genieten van een glaasje op een vrolijk vreugdevol en gezond 2018.

 

Gezondheid.

Foto's Nieuwjaarsreceptie